Om Priserne

Bikubenfonden har uddelt Den Danske Museumspris hvert år siden 2002 til danske museer for en betydelig, nyskabende og kvalitetsbetonet indsats. I 2012 uddeltes priser i to kategorier: "Den Danske Museumspris", som er på 500.000 kr. og "Publikums Museumspris" på 200.000 kr. Netop nu er Bikubenfonden i færd med at videreudvikle prisuddelingen i samarbejde med aktører i branchen.

Bikubenfondens prisuddelinger på kulturområdet er indstiftet med det formål at synliggøre og styrke det danske kulturliv ved at sætte fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet.

Den Danske Museumspris

Den Danske Museumspris blev indstiftet i 2001 og blev første gang uddelt i 2002. Prisen er på 500.000 kr. og uddeles årligt af en faglig jury. Prisen sætter fokus på de danske museer ved at belønne og hædre et museum, der har ydet en særlig indsats på det museale område. Prisen bliver tildelt for en betydelig, nyskabende og kvalitetsbetonet indsats. Derudover kan prisen tildeles særlige initiativer, der rækker ud over museets normale arbejdsområde.

Publikums Museumspris

Bikubenfonden værdsætter fornyelse og forandring - også inden for egne rækker. Derfor er fonden nu i færd med at videreudvikle prisuddelingen. I 2012 skete der allerede noget nyt, nemlig indstiftelse af "Publikums Museumspris", der erstattede "Juryens Specialpris” og ”Bikubens Museumslegat”, som blev stiftet i henholdsvis 2002 og 2004. Med Publikums Museumspris, fik museumsgængerne mulighed for at stemme på deres helt egen favorit museumsoplevelse.

Den faglige jury

Bikubenfondens Museumspriser er ét af Bikubenfondens fyrtårnsprojekter, som er forankret i fondssekretariatet. Der er tilknyttet en faglig kompetent jury, bestående af seks til otte personer, der årligt nedsættes af Bikubenfonden. Juryens medlemmer vælges for fire år af gangen med efterfølgende mulighed for genvalg. Juryen er sammensat af fagfolk og kritikere inden for det museale felt. Jurymedlemmerne stiller deres kompetencer til rådighed uden honorar.

Konstruktiv dialog

Der er stadig forhold, der kan udvikles i forbindelse med Bikubenfondens Museumspriser. Bikubenfonden har derfor løbende og konstruktiv dialog med en række aktører i museumsbranchen. Der er særligt fokus på, hvordan prisen kan være med til at understøtte formidling af museernes virke i forhold til en større offentlighed. Spørgsmål såsom ’Hvad er den gode museumsoplevelse?’ og ’Hvordan formidler man bedst kunst- og kulturhistorie?’ er essentielle for branchen og skal fremover i højere grad afspejles i prisuddelingen.

- Vi ønsker at arbejde videre med en udvikling af, hvordan Bikubenfonden bedst muligt kan tilgodese både at hædre, men måske mest af alt synliggøre det arbejde, museerne udfører, udtaler fondens direktør Søren Kaare-Andersen.

Videreudviklingen af Bikubenfondens Museumspriser fortsætter nu frem mod afholdelse af prisuddelingen i 2014.
 

Fakta

Bikubenfondens Museumspriser er Bikubenfondens fyrtårn på det museale område.

DEN DANSKE MUSEUMSPRIS

Hovedprisen "Den Danske Museumspris" er på 500.000 kr. og uddeles årligt af en faglig jury.

Den Danske Museumspris tildeles et museum for en betydende, national eller regional, kvalitetsbetonet indsats inden for de seneste år i arbejdet med de museale kerneopgaver

PUBLIKUMS MUSEUMSPRIS

Publikums Museumspris er på 200.000 kr.

Publikumsprisen bliver tildelt ét af fem nominerede museer. De fem museer vil blive nomineret efter skiftende kriterier.

Juryen for Bikubenfondens Museumspriser

 • Museumsdirektør Charlotte Sabroe, Sorø Kunstmuseum, formand for juryen
 • Museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen, Skagen Museum
 • Lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen, Ny Carlsbergfondets direktion og Aarhus Universitet
 • Museumsdirektør Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum
 • Museumsleder, dr.phil. Erland Porsmose, Østfyns Museer
 • Direktør Søren Kaare-Andersen, Bikubenfonden
   

Tidligere modtagere af Den Danske Museumspris

 • 2012   SMK - Statens Museum for Kunst 
 • 2011   HEART – Herning Museum of Contemporary Art
 • 2010   Museum Sønderjylland – Kunstmuseet Tønder
 • 2009   Den Gamle By
 • 2008   Thorvaldsens Museum
 • 2007   Kertemindeegnens Museer
 • 2006   Museet for Fotokunst
 • 2005   Kunstindustrimuseet
 • 2004   ARoS Aarhus Kunstmuseum
 • 2003   Zoologisk Museum
 • 2002   Silkeborg Museum